🇷🇺 🇬🇧
Church Ministries Institute Logo

Опис курсів

Базові курси

CM 101 Основа і динаміка помісної церкви - 3 кредити

Цей курс скерований на вивчення біблійних принципів функціонування місцевої церкви, починаючи з раннього періоду, описаного в Книзі дій апостолів, включаючи модель керівництва, поклоніння, спілкування, євангелізму та учнівства.

Мета курсу – допомогти студентам знайти своє місце в Тілі Христовому та розробити власну стратегію служіння для розвитку своєї місцевої церкви.

CM 102 Євангелізм: добра земля - 1 кредит

Курс «Євангелізм: Добра земля» - це прекрасний ресурс, спрямований на формування у християн ясного розуміння, що означає: «міцно триматися Євангелія» і поетапно виконувати Велике доручення Христа, виходячи з чіткої уяви про світогляд невіруючих людей.

Мета курсу – навчити студентів впевнено і ефективно ділитися своєю вірою з іншими, щоб згодом той, хто увірував, міг приєднатися до церкви і стати учнем Ісуса.

CM 104 Малі групи в церковному розвитку - 3 кредити

Даний курс розглядає біблійну основу, мету і важливість функціонування малих груп в контексті церкви, їх динаміку і життєвий цикл.

Мета курсу – сприяти розвитку у студентів навичок керівництва в якості лідера або помічника лідера малої групи, розуміючи, що служіння груп – це хороша можливість для використання своїх духовних дарів в оновленні церкви.

CM 201 Перетворююче керівництво та оновлення церкви - 3 кредити

Цей курс спрямований на вивчення принципів керівництва, заснованих на Святому Письмі. У їх числі: вміння приймати рішення, раціональне використання часу, вирішення конфліктних ситуацій,  побудова добрих відносин з оточуючими і повчання інших.

Мета курсу – допомогти студентам оцінити традиційні і сучасні стилі керівництва, що переважають в українській християнській культурі, а також розробити особисту стратегію лідерства з урахуванням своїх духовних дарів і якостей характеру.

CM 202 Богослов’я дияконії - 3 кредити

Цей курс пропонує детальний розгляд ключових текстів з християнської дияконії для розуміння її заснування, природи і місії, а також історичний огляд моделей і підходів в служінні церкви.

Мета курсу – закласти у студентів міцну основу для особистого і церковного служіння, виходячи з біблійних і теологічних концепцій, завдяки яким вони зможуть розвинути свою особисту філософію служіння і консультувати інших в розумінні їх місця в Тілі Христовому.

NT 207 Служіння апостола Павла - 3 кредити

Глибоке вивчення змісту та богослов’я послань Павла з акцентом на життя і служіння великого апостола, що описано в книзі Дій апостолів.

Мета курсу – навчити студентів бачити задум Павла для кожного з його послань, правильно тлумачити і застосовувати ідеї, висвітлені в них, як у церковному, так і в особистому житті.

CM 301 Богослов’я жіночого і чоловічого служіння - 3 кредити

Цей курс розповідає про Божий задум для чоловіків і жінок: вони створені за образом і подобою Божою, отже, однаково цінні в Його очах, проте мають різні ролі, обумовлені порядком створення, - і це вимагає уважного розгляду.

Мета курсу – допомогти студентам у проведенні екзегетичних досліджень ключових уривків з цього питання, розробити концепцію служіння для чоловіків і жінок з урахуванням богословського обґрунтування і культурного контексту України.

CM 302 Адміністрування церковного служіння - 3 кредити

Цей курс заснований на вивченні книги Неємії, в якій закладені принципи біблійного адміністрування. Уроки цієї книги допоможуть в організації, підтримці і розвитку специфічного служіння у контексті всіх програм помісної церкви.

Мета курсу – навчити студентів, виходячи з ясного розуміння біблійної основи принципів управління, складати адміністративний план, який включає формування бюджету, проведення командних зустрічей, прийняття рішень та інші організаційні моменти, для ефективного координування загального процесу функціонування церкви.

CM 303 Екклесіологія Послань до Солунян - 3 кредити

Цей курс - це глибоке вивчення одного з перших послань Павла, в якому представлені всі основні теми еклесіології. Дослідження цього апостольського листа допомагає визначити природу церкви - якісно нової спільноти, яка протистоїть старим моделям і органічно розвивається у ворожому світі.

Здатність до якісного і кількісного зростання церковної сім’ї криється в єдності з Христом і з усім Божим народом.

Мета курсу – направити студентів у вивченні послань до Солунян і допомогти їм закласти фундамент своєї особистої еклесіології.

CM 304 Богослов’я та служіння сучасної церкви - 3 кредити

В межах цього курсу пропонується розгляд богослов’я та різних моделей сучасної церкви в Україні, в порівнянні із західними церковними формами. Цей курс є спробою вирішення завдань, з якими стикається сучасна церква: як українській церковній громаді 21-го століття, відповідаючи на виклики сучасного світу, інтегруватися в суспільство, але не асимілюватися з ним; як церкві використовувати нові форми поклоніння, проповіді та церковного благовістя, не нехтуючи своєю ідентичністю.

Мета курсу – на підставі отриманих біблійних знань і досвіду українських пасторів, допомогти студентам розширити своє бачення в питанні побудови національної церкви і скласти контекстуалізований план її розвитку.

BE 306 Експозиція Пісні Пісень - 3 кредити

Даний курс - це огляд і екзегетичний аналіз однієї з найзагадковіших і незрозумілих книг Біблії «Пісня Пісень» в її культурному і літературному контексті.

Мета курсу – поглибити розуміння студентами книги «Пісня Пісень», з метою побудови, зміцнення і відновлення романтичних гармонійних відносин між подружжям, що ведуть до зрілості в шлюбі. Рекомендувати студентам використовувати вивчений матеріал у консультуванні сімейних пар через різні форми викладання, зокрема й в форматі малих груп.

CM 401 Богослов’я та місія в професії - 3 кредити

Даний курс пропонує вивчення богослов’я праці, щоб розуміти, як виконувати своє покликання на робочому місці. Будучи представниками Бога на землі, всі віруючі можуть розвивати Боже Царство, «професійно обробляючи свій сад».

Мета курсу – навчити студентів бачити у своїй професійній діяльності можливість служити Богу і людям, виконуючи життєву місію «царського священства»; показати, як необхідно балансувати між залученістю в служіння і зайнятістю на роботі, підтримуючи і оберігаючи своє фізичне та емоційне здоров’я.

CM 402 Богословська освіта на базі церкви - 3 кредити

Даний курс розглядає історію освіти до того як з’явилися університети. Спочатку Бог замислив християнську освіту в помісній церкві, про що оповідає безліч новозавітних текстів. Така модель підготовки віруючих на служіння по духовному дару є унікальною особливістю Інституту церковного служіння. Кожен віруючий, а не тільки лідер церкви, може отримати якісну підготовку для ефективної церковної праці.

Мета курсу – познайомити студентів з унікальною можливістю роботи біблійних шкіл на базі церкви з використанням адаптованих ресурсів інституту.

CM 404 Креативне викладання: більше, ніж лекція - 2 кредити

Даний курс – це інтерактивне навчання, що представляє собою семиступінчастий процес розробки презентацій і тренінгів; моделювання цікавих методів навчання і кращих освітніх практик у високо інтерактивному навчальному середовищі, яке швидко розвивається.

Мета курсу – допомогти студентам розвинути в собі навички креативного організатора і викладача, за допомогою виконання практичних завдань у безпечному середовищі зі зворотним зв’язком, для прискореного засвоєння навчального матеріалу.

PT 406 Церква, держава і суспільство - 3 кредити

В даному курсі на основі біблійного богослов’я розглядається роль церкви в суспільстві, її взаємодія і діалог з державою протягом історії. Перебуваючи в цьому світі, церква є спільнотою «майбутнього віку».

Мета курсу – показати студентам, наскільки Божий народ повинен інтегруватися і наскільки дистанціюватися від держави, яка функціонує за принципами «теперішнього віку», як використовувати біблійні принципи і правові норми для відстоювання свободи віросповідання та свободи совісті, відображаючи Божу справедливість в сучасному суспільстві.

ОНЛАЙН-КУРСИ

GS 106 Вступний онлайн-курс - 1 кредит

Даний курс знайомить з навчальним майданчиком Moodle і перевагами онлайн-навчання.

Мета курсу – надати студентам плюси онлайн-навчання і характеристику ефективного онлайн-учня; навчити користуватися інструментами, що допомагають в розвитку необхідних навичок для успішного виконання вимог онлайн-курсу.

GS 107 Ефективне онлайн-навчання - 2 кредити

Даний курс призначений для підготовки координаторів онлайн-курсів. Студентам надається можливість придбання навичок за допомогою спеціальних завдань і самостійного навчання в освітньому середовищі Moodle на тренувальному майданчику.

Мета курсу – допомогти студентам освоїти навички координування онлайн-курсу, підготувати курс на основі шаблону, створеного міжнародною школою Горизонт, а також експериментувати з цим цифровим простором.

GS 108 Навички роботи в Moodle - 2 кредити

В рамках даного курсу пропонується удосконалення технічних навичок роботи в освітньому середовищі Moodle за допомогою спеціальних завдань і самостійного навчання на експериментальному майданчику.

Мета курсу – мотивувати студентів до ефективного онлайн-навчання, тісно пов’язаного з життям та захопленістю досліджуваним предметом, щоб в майбутньому стати успішним куратором – викладачем онлайн-курсів.

CM 103 Благовістя і учнівство - 3 кредити

Даний курс заснований на дослідженні біблійного змісту Євангелія і повеління виховувати учнів Ісуса Христа. У ньому розглядаються деякі аспекти благовістя, такі як особисті якості благовісника, принципи і методи  донесення до людей євангельської істини, бар’єри на шляху проголошення благої звістки, а також пропонуються ресурси для успішного свідчення про Христа.

Мета курсу – допомогти студенту зрозуміти важливість виконання Великого доручення Христа, побачити себе в ролі учня Ісуса, який прагне жити за Євангелієм, і в своїй культурі спонукати інших ставати Його відданими послідовниками.

PT 206 Духовне формування - 3 кредити

Курс спрямований на вивчення уривків Святого Письма, що відносяться до спасіння, сутності і значення нового життя у Христі. Дослідження основних біблійних істин про Бога і Його характер, допоможе у розвитку та підтримці близьких взаємин з Ним.

Мета курсу – показати студенту вплив Божого Слова і нового життя у Христі як на нього особисто, так і на його взаємини з оточуючими; допомогти сформувати належний християнський відгук: довіру свого життя Богу, ходіння за Духом, правильне реагування на спокуси, розуміння Божої волі, дисциплінованість в молитовному житті.

NT 206 Життя і служіння Ісуса Христа - 3 кредити

В даному курсі гармонійно представлено вчення Ісуса Христа і події Його земного життя, викладені в хронологічному порядку. Розгляд чотирьох Новозавітних Євангелій допоможе побачити унікальний портрет Ісуса, представлений в кожному з них, і розкрити різні аспекти Його життя і служіння.

Мета курсу – навчити студентів правильно застосовувати принципи життя і служіння Христа в їх культурному контексті.

PT 307 Богослов’я сім’ї - 3 кредити

В рамках даного курсу викладається сімейне богослов’я – індуктивне дослідження основних біблійних принципів, пов’язаних з інститутом сім’ї, з метою розвитку всебічного розуміння призначення, ролі та важливості шлюбу в Божому плані.

Мета курсу – направити студентів в дослідженні ключових біблійних текстів про шлюб та сім’ю, зробивши основний акцент на відносинах, як між подружжям, так і між батьками та дітьми.

CM 403 Богослов’я поклоніння - 3 кредити

Даний курс присвячений вивченню богослов’я поклоніння, заснованого на вивченні Святого Письма. Кожна людина створена за Божим образом з вродженою потребою поклонятися кому-небудь або чому-небудь, адже Бог створив все для Своєї слави, щоб справжні шанувальники поклонялися Йому в дусі та правді.

Мета курсу – показати студентам сутність істинного поклоніння і закликати їх до практики індивідуального і церковного поклоніння.

GS 416 Критичне мислення і письмо - 3 кредити

Даний курс знайомить з процесом проведення біблійних і історичних досліджень. Більшу частину його складають практичні завдання для формування необхідних навичок в даній області.

Мета курсу – допомогти в розвитку логічного мислення студентів для глибокого вивчення тексту, з метою застосування результатів дослідження, як в церковному служінні, так і в академічній сфері при написанні письмових робіт.

КУРСИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ПРЕДМЕТІВ

СМ 105 Введення в теорію комунікації - 4 кредити

Даний курс пропонує розгляд основних моделей теорії комунікації, для можливості зрозумілої вербальної і невербальної передачі євангельського послання, слідуючи комунікативним принципам найкращого комунікатора – Бога.

Мета курсу – допомогти студентам розвинути в собі емпатичне слухання, шанобливе спілкування і вміння вирішувати міжособистісні конфлікти.

GS 112 Введення в академічну і богословську англійську мову 1 - 4 кредити

Цей курс покликаний допомогти студентам дізнатися, як ефективно використовувати ресурси англійської мови для подальшого занурення в біблійні і богословські дослідження.

Мета курсу – навчити студентів правильному використанню академічної та богословської англійської в освітньому процесі, розширити їх розуміння біблійно-богословських питань за допомогою англомовних бібліотечних ресурсів.

GS 113 Введення в академічну і богословську англійську мову 2 - 4 кредити

Даний курс спрямований на ознайомлення з богословськими термінами англійською мовою для поповнення свого християнського словника.

Мета курсу – навчити студентів працювати з англомовними богословськими ресурсами; допомогти їм у правильній збірці літератури за обраною для дослідження теми в процесі написання дипломної роботи.